مؤسسه خیریه رحمانی:

مؤسسه خیریه رحمانی در سال ۲۰۲۰ در قالب یک سازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی به توسط علی رحمانی، مؤسس و بنیانگذار هلدینگ رحمانی در مجارستان شهر بوداپست تأسیس گردید. این مجموعه با انگیزه والای کمک به همنوع فعالیت همه جانبه خود را جهت حمایت از افراد بی بضاعت آغاز کرده است.