مؤسسه خیریه مُراد:

مؤسسه خیریه مُراد در سال ۲۰۲۰ در قالب یک سازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی به توسط مراد علی رحمانی، مؤسس و بنیانگذار هلدینگ رحمانی (R&H Co) در مجارستان شهر بوداپست تأسیس گردید. این مجموعه با انگیزه والای کمک به همنوع فعالیت همه جانبه خود را جهت حمایت از افراد بی بضاعت آغاز کرده است.