52f9d0

وام مسکن:

پرداخت وام‌ برای خرید مسکن از دیگر فعالیت های هلدینگ رحمانی می باشد. پرداخت وام در جهت خرید مسکن فقط در شهر های ماربلا، بارسلونا، برلین، بوداپست فقط به شرکت های معتبر در اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود. در حال حاضر حداقل مبلغ وام برای هر شرکت ۱۲۰.۰۰۰ یورو و حداکثر مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰ یورو می باشد. منبع پول در جهت اخذ وام برای خرید مسکن هلدینگ رحمانی می باشد.